Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 42012/2014
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona powietrza
4. Nazwa dokumentu pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla instalacji do druku metodą sitodrukową - Regina Paterczyk ANIGER, ul. Jeleniogórska 26
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy OS-II.6225.14.2013
8. Dokument wytworzył ANIGER Regina Paterczyk, ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 2/14, 61-501 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2014-01-03
10. Dokument zatwierdził Łukasz Sobkowiak_WOS
11. Data zatwierdzenia dokumentu zaakceptowano do BIP w dniu 2014-01-15 11:17:54
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 105,
nr telefonu kontaktowego : 61878-40-89,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2014-04-15
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-21 16:07:49.0