Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70520/2019
2. Rodzaj dokumentu inne dokumenty
3. Temat dokumentu ochrona zwierzšt oraz roœlin
4. Nazwa dokumentu Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew ul. Owocowa 11a
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.5.43.2019
8. Dokument wytworzył OSOBA FIZYCZNA
9. Data dokumentu
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:55:33
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 61878 4063; 61878 4065; 61878 4592; 61878 4070,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-01-24
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 08/39/35/9
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:07:35.0