Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 70529/2019
2. Rodzaj dokumentu postanowienia
3. Temat dokumentu ochrona zwierzšt oraz roœlin
4. Nazwa dokumentu postanowienie odmawiajšce ul. abpa. W. Dymka 304
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.1.5.2019
8. Dokument wytworzył OSOBA FIZYCZNA
9. Data dokumentu 2019-01-18
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2019-01-24 09:56:42
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 106, 107, 213,
nr telefonu kontaktowego : 878-40-63; 878-40-65; 878-45-92; 878-40-70; 878-40-63; 878-40-65; 878-45-92; 878-40-70,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2019-03-01
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:07:35.0