Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 76205/2020
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierzšt oraz roœlin
4. Nazwa dokumentu decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa ul. Dożynkowa 9B
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.1.236.2020
8. Dokument wytworzył Uniwersytet im. A. Mickiewicza HENRYKA WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2020-06-12
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2020-06-18 10:29:03
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : 61 878 4065,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-06-18
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Zieleń do usunięcia: drzewa=1 szt.

Działki

Położenie działek: 52/33/46/7
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:07:30.0