Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 76215/2020
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona przed hałasem
4. Nazwa dokumentu Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - Parafia pw. Œw. Ojca Pio z Pietrelciny
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-II.6251.2.2020
8. Dokument wytworzył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska CZARNA ROLA 4, 61-625 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2020-01-24
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2020-06-19 10:18:03
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Œrodowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61)878-40-62,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-06-19
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:07:30.0