Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 76219/2020
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierzšt oraz roœlin
4. Nazwa dokumentu decyzja zezwalajšca na usunięcie drzewa z terenu nieruchomoœci położonej przy ul. Ożarowskiej 42
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.1.106.2020
8. Dokument wytworzył P4 Sp. z o.o TAŒMOWA 7, 02-677 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2020-04-27
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2020-06-19 10:19:01
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urzšd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Œrodowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : 61 878 40 65,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-06-19
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Zieleń do usunięcia: drzewa=1 szt.

Działki

Położenie działek: 11/29/1/8
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-08-03 16:07:30.0