Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 78532/2020
2. Rodzaj dokumentu zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
3. Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4. Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne - zgłoszenie sbtk BT32005 POZ WICHROWE WZGÓRZE
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-II.6222.2.198.2020
8. Dokument wytworzył Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. KONSTRUKTORSKA 4, 02-673 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2020-12-02
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2020-12-04 13:24:58
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny patrz załączniki poniżej patrz załączniki poniżej
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-12-04
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-02 16:08:26.0