Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 78830/2020
2. Rodzaj dokumentu zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia
3. Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
4. Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne sbtk. POZ0199 ul. Głogowska 261
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-II.6222.2.216.2020
8. Dokument wytworzył P4 Sp. z o.o WYNALAZEK 1, 02-677 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2020-12-23
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2020-12-28 10:22:14
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 62,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny patrz załączniki poniżej patrz załączniki poniżej
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2020-12-28
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Załączniki - karta informacyjna

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-03-01 08:08:35.0