Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 79805/2021
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu zmiana decyzji KOS-III.6131.2.105.2019 ul. Szczepanowskiego
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.2.47.2021
8. Dokument wytworzył Echo Investment S.A. AL. SOLIDARNOŚCI 36, 25-323 KIELCE
9. Data dokumentu 2021-03-12
10. Dokument zatwierdził Marta Barejko-Wróbel
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2021-04-16 11:49:18
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : 61-878-4592,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2021-04-16
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-14 16:17:40.0