Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85213/2022
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
1) Budowie konstrukcji podporowej dla agregatu chłodniczego i instalacji czynnika chłodniczego na dachu rozlewni PL-6
2) Przebudowie pomieszczenia odtlenienia wody dla potrzeb montażu stacji uzdatniania wody odtlenionej w budynku produkcyjnym
3) Przebudowie pomieszczenia uzdataniania wody dla potrzeb montażu stacji uzdatniania w budyku produkcyjnym
na części działki 1/23, akr. 03, obręb Kobylepole, na terenie Kompanii Piwowarskiej S.A. przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.1.87.2022
8. Dokument wytworzył Kompania Piwowarska SZWAJCARSKA 11, 61-285 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2022-09-09
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-09-20 09:35:47
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-09-20
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 08/03/1/23
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-29 16:18:28.0