Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85862/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z częścią usługową oraz przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących na funkcję mieszkalną-usługową wraz z budową garaży podziemnych i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr 128/3,, 128/4, 128/5, 128/19, 128/20, części 128/21, części 129/1, części 129/2, 130/1, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12, 130/26, 130/27 ark. 14, obręb Jeżyce położonych między ulicami Kraszewskiego, Jackowskiego w Poznaniu - ETAP 2
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.1.26.2022
8. Dokument wytworzył Projekt Warszawa 7 Cordia Partner 2 Sp. z o. o. Sp. k. KOSZYKOWA 61B, 00-667 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2022-08-04
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-21 10:15:33
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny Tak
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-21
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 21/14/128/3, 21/14/128/4, 21/14/128/5, 21/14/128/19, 21/14/128/20, 21/14/128/21, 21/14/129/1, 21/14/129/2, 21/14/130/1, 21/14/130/5, 21/14/130/6, 21/14/130/7, 21/14/130/8, 21/14/130/9, 21/14/130/10, 21/14/130/11, 21/14/130/12, 21/14/130/26, 21/14/130/27
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0