Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85863/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków przeniesienie decyzji KOS-V.6220.202.2019 na inny podmiot
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.1.99.2022
8. Dokument wytworzył HABITUM Architekci Maciej Klimaszewski STRZESZYŃSKA 33/102, 60-479 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2022-10-11
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-21 10:15:40
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-21
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0