Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85864/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu przeniesienie decyzji KOS-V.6220.148.2021 na inny podmiot
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.1.102.2022
8. Dokument wytworzył HREIT spółka akcyjna ŚNIADECKICH JANA I JĘDRZEJA 10, 00-656 WARSZAWA
9. Data dokumentu 2022-10-19
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-21 10:15:51
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-21
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 05/18/18/2, 05/18/4/1, 05/18/7/13, 05/18/7/14, 05/18/7/18, 05/18/7/4, 05/18/7/5, 05/18/8/11, 05/18/8/3, 05/18/8/4, 06/12/1/4, 06/12/3/8, 06/12/3/9, 06/12/4/2, 06/12/4/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0