Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85877/2022
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu ul. Miedziana 5 dz. 75/2
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.1.546.2022
8. Dokument wytworzył FORPOZ Deweloper Sp z o.o. ROMANA DMOWSKIEGO 109/40, 60-204 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2022-11-14
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-22 11:32:00
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 101,
nr telefonu kontaktowego : 61 878 4063,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-22
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 35/12/75/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0