Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85878/2022
2. Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
3. Temat dokumentu ochrona przed hałasem
4. Nazwa dokumentu Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu - wygaśnięcie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla About Ad Sp. z o.o. ul. Śląska 14
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-II.6251.7.2022
8. Dokument wytworzył z urzędu
9. Data dokumentu 2022-08-26
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-22 11:33:17
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Środowiska,
nr pokoju : 210,
nr telefonu kontaktowego : (61)878-40-88,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-22
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0