Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85882/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu inne
4. Nazwa dokumentu decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 25.02.2021r. znak: KOS-V.6220.77.2020 dla przedsięwzięcia: "Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu".
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-V.6220.1.19.2022
8. Dokument wytworzył Veolia Energia Poznań S.A. ENERGETYCZNA 3, 61-016 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2022-11-02
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-21 10:15:58
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-21
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/01/5/19, 01/01/5/55, 01/01/5/60, 01/01/5/61, 01/01/5/64, 01/01/5/65, 01/01/5/66, 01/01/5/67, 01/01/5/68, 15/04/24, 15/04/28, 15/04/29/1, 15/04/29/2
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0