Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

Lp. Wykaz według nowego wzoru
1. Numer karty/rok 85920/2022
2. Rodzaj dokumentu decyzje
3. Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
4. Nazwa dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie drzew ul. Grunwaldzka 55
5. Zakres przedmiotowy dokumentu j.w
6. Obszar województwo wielkopolskie, Miasto Poznań
7. Znak sprawy KOS-III.6131.2.139.2022
8. Dokument wytworzył Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO 49, 60-355 POZNAŃ
9. Data dokumentu 2022-10-31
10. Dokument zatwierdził Malina Korzeniowska-Walkowiak
11. Data zatwierdzenia dokumentu Zaakceptowano do BIP w dniu 2022-11-22 15:38:41
12. Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Poznania,
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Oddział Ochrony Zieleni,
nr pokoju : 107,
nr telefonu kontaktowego : 61-878-4592,
kos@um.poznan.pl
13. Adres elektroniczny
14. Czy dokument jest ostateczny brak danych
15. Numery kart innych dokumentów w sprawie
16. Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2022-11-23
17. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18. Uwagi Zieleń do usunięcia: drzewa=24 szt.

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-30 16:20:46.0