Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
ds. remontów
Nr ref.: GP.NKO/1110-2/06
Jednostka: POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011
2006-03-20 2006-04-14
referent do spraw kadr
Nr ref.: SP36 1/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
2006-03-29 2006-04-12
referent do spraw kadr
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)
2006-03-24 2006-04-07
stanowisko ds. problemu bezdomności, cudzoziemców, osób opuszczających zakłady karne, zjawiska żebractwa oraz określania uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych
Nr ref.: MOPR/ 6 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-03-22 2006-04-06
główny księgowy w wymiarze 1,0 etatu
Nr ref.: ZSBD/15/03/2006
Jednostka: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego (XXVIII LO, Technikum Budowlano-Drzewne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 28, XXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, Szkoła Policealna nr 28, Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych)
2006-03-15 2006-03-29
główny księgowy
Nr ref.: D.Dz. 1110/01/06
Jednostka: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa"
2006-03-14 2006-03-28
intendent
Nr ref.: 2/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 114 "Pinokio"
2006-03-13 2006-03-27
główny księgowy
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 114 "Pinokio"
2006-03-13 2006-03-27
inspektor ds. nadzoru budowlanego
Nr ref.: ZZM.OA/1/06
Jednostka: Zarząd Zieleni Miejskiej
2006-03-09 2006-03-24
ds. widnykacji
Nr ref.: DKS.1110-4/06
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2006-03-07 2006-03-21
samodzielny referent d/s płac 0,5 etatu
Nr ref.: Sp 89 1111-3/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
2006-03-06 2006-03-20
samodzielny referent ds. płac
Nr ref.: 01/2006
Jednostka: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
2006-03-06 2006-03-20
stanowisko ds. rekrutacji i szkoleń
Nr ref.: MOPR/ 4 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-03-01 2006-03-15
stanowisko ds. administracyjno gospodarczych
Nr ref.: MOPR/ 5 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-03-01 2006-03-15
stanowisko ds. obsługi księgowej
Nr ref.: MOPR/ 3 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-02-17 2006-03-03
radca prawny
Nr ref.: SMMP.III/1110-9/06
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2006-02-16 2006-03-03
informatyk - dział zarządzania si
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/6/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-02-14 2006-02-28
stan. ds. zabezpieczenia funkcjonowania si - dział zarządzania si
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/7/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-02-14 2006-02-28
informatyk - dział projektowo wdrożeniowy
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/5/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-02-13 2006-02-27
główny księgowy w wymiarze 0,5 etatu tj. 20h/tyg
Nr ref.: P.13/1111-2/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 13
2006-02-10 2006-02-24