Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Znajdź oferty pracy

Oferty - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Stan oferty

oferty archiwalne

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w miejskich jednostkach organizacyjnych

I.    Informacja o rekrutacji na stanowiska urzędnicze samorządowe

Rekrutacje na wszystkie stanowiska urzędnicze prowadzone są w sposób konkurencyjny i transparentny.

Urzędnikiem samorządowym może być osoba, która:

1)    posiada kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku, opisane w ogłoszeniu rekrutacyjnym;

2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)    ma  nieposzlakowaną opinią.

II.   Warunki ubiegania się o pracę na stanowiska urzędnicze samorządowe przez cudzoziemców

Cudzoziemiec, który ubiega się o pracę urzędnika musi znać j. polski.

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego są:

1)    certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwowa Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

2)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

3)    świadectwo maturalne uzyskane w polskim systemie oświaty;

4)    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego j. polskiego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

III. Jak aplikować o pracę w miejskich jednostkach organizacyjnych?

Informacje o terminie i sposobie składania dokumentów aplikacyjnych zawarte są w ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez poszczególne miejskie jednostki organizacyjne.

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert
stanowisko ds. realizacji świadczeń rodzinnych
Nr ref.: MOPR/ 8 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-05-10 2006-05-26
główny księgowy cały etat
Nr ref.: ZSZOSNR1.OP-3/2006
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Nowaka)
2006-05-18 2006-05-25
ds. remontów (umowa na zastępstwo)
Nr ref.: DKS.1110-5/06
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2006-05-10 2006-05-25
umowa zlecenie od 01.07.2006r.
Nr ref.: DKS.1110-6/06
Jednostka: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
2006-05-10 2006-05-25
referent ds. płac
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa nr 68
2006-05-02 2006-05-22
główny księgowy
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Przedszkole Nr 117 im. Czecha
2006-05-05 2006-05-19
specjalista ds. płac cały etat
Nr ref.: ZSZOSNR1.OP-2/2006
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Nowaka)
2006-04-25 2006-05-12
stanowisko ds. ewidencji praw do nieruchomości miasta poznania, opłat związanych z tymi prawami oraz kontroli stanu zabudowy
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/11/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-04-13 2006-05-08
programista
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/10/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-04-13 2006-05-08
główny księgowy cały etat
Nr ref.: ZSZOSNR1.OP-1/2006
Jednostka: Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 im. Jana Kochanowskiego (Szkoła Podstawowa Nr 29, Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Nowaka)
2006-04-13 2006-04-30
archiwista zakładowy
Nr ref.: ZG -ZKS/1110/9/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-04-12 2006-04-26
stanowisko ds. problemu bezdomności, cudzoziemców, osób opuszczających zakłady karne, zjawiska żebractwa oraz określania uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nie ubezpieczonych
Nr ref.: MOPR/ 9 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-04-12 2006-04-26
konsultant prawnik
Nr ref.: MOPR/ 7 /2006
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2006-04-06 2006-04-21
stanowisko ds. pozyskiwania i opracowania informacji ze zdjęć lotniczych
Nr ref.: ZG-ZKS/1110/8/06
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2006-04-06 2006-04-21
główny księgowy
Nr ref.: DDPS Nr 1/23/06
Jednostka: Filia nr 1 Zespołu Dziennych Domów Pomocy: Klub Centrum
2006-04-04 2006-04-18
główny księgowy
Nr ref.: SP3-1111-6/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
2006-03-28 2006-04-18
specjalista ds.kadr i płac
Nr ref.: SP3-1111-7/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
2006-03-28 2006-04-18
ds. remontów
Nr ref.: GP.NKO/1110-2/06
Jednostka: POZSERWIS - likwidacja z dniem 01.01.2011
2006-03-20 2006-04-14
referent do spraw kadr
Nr ref.: SP36 1/2006
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego
2006-03-29 2006-04-12
referent do spraw kadr
Nr ref.: 1/2006
Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Janusza Korczaka (Branżowa Szkoła I stopnia nr 2, Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 1, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 4, Szkoła Podstawowa nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego)
2006-03-24 2006-04-07