Uchwała nr LXXIII/1347/VIII/2022 z dnia 2022-11-08

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXXIII/1347/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2022 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Schramma.

Data podjęcia:

2022-11-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-15 13:16:53.0