Uchwała nr XXXV/361/V/2008 z dnia 2008-04-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXV/361/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania dotacji w 2008 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Data podjęcia:

2008-04-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-04-15 11:00 - wskazano jednostkę odpowiedzialną za realizację uchwały (Aktualizacja)