Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
3/Zk/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego w Poznaniu
2/Zk/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy zbiorczej pomiędzy ulicami Jasielską i Karola Kurpińskiego w Poznaniu
6/Ys/2012
inne program / wszystkie Uchwała nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania wraz z podsumowaniem
5/Ys/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ys/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ys/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
2/Ys/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
1/Ys/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
6/Vc/2012
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LXV/1026/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Vc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Vc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Vc/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu
2/Vc/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Krańcowej i Warszawskiej w Poznaniu
6/Tca/2012
inne program / wszystkie Uchwała Nr XXXIII/519/VI/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Tca/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Tca/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Tca/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu
2/Tca/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie Starołęki Małej" część A w Poznaniu
6/Rca/2012
inne program / wszystkie Uchwała Nr LII/904/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Rca/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rca/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rca/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu
2/Rca/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" - część A w Poznaniu
5/Rc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Rc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rc/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu
2/Rc/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Czecha" w Poznaniu
6/Ogc/2012
inne program / wszystkie UCHWAŁA NR LXV/1027/VI/2014 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 08 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu wraz z podsumowaniem.
5/Ogc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ogc/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Ogc/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu
2/Ogc/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Czarnohorskiej w Poznaniu
6/C1t/2012
inne program / wszystkie Uchwała nr XXVIII/407/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/C1t/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/C1t/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/C1t/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu
2/C1t/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu
5/C1n/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/C1n/2012
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/C1n/2012
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu
2/C1n/2012
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Nowowiejskiego i 23 Lutego" w Poznaniu
3/Łj/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu
2/Łj/2016
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy S. Jachowicza w Poznaniu
3/C1k/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu
2/C1k/2016
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Półwiejskiej, Krysiewicza i Ogrodowej w Poznaniu
5/Jt/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Jt/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu
2/Jt/2016
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu
5/Ok/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Engestrӧma w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Ok/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Środowiska Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. W. Engestrӧma w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko