Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Wykaz według nowego wzoru

numer karty/rok temat dokumentu Rodzaj dokumentu /
Komponent środowiska
nazwa dokumentu
5/Qy/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Sy/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sy/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu
2/Sy/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynarodowe Targi Poznańskie" w Poznaniu
4/Qy/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Qy/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu
4/Mar1/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" " część Radojewo Wschód A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2/Qy/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Skibowej w Poznaniu
6/Łi/2014
inne program / wszystkie Uchwała nr XXXIII/520/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Mar1/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" " część Radojewo Wschód A w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Mar1/2003
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Radojewo Wschód A w Poznaniu
2/Mar1/2003
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" część Radojewo Wschód A w Poznaniu
5/Łi/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
5/Mak2/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Mak2/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Mak2/2003
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu
4/Łi/2014
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2/Mak2/2003
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu
5/Łk/2018
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Łk/2018
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Łk/2018
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu
2/Łk/2018
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu
3/Łi/2014
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu
2/Łi/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu
5/S3a/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/S3a/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/S3a/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu
2/S3a/2017
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu
2/C1pa/2014
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu
5/Sp1/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Sp1/2017
inne inne dokumenty / wzystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Sp1/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu
2/Sp1/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu
5/C1r/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/C1r/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/C1r/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu
2/C1r/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu
5/Fm/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/Fm/2009
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Fm/2009
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu
2/Fm/2009
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu
5/S2/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
4/S2/2017
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/S2/2017
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu
2/S2/2017
inne projekty polityk, strategii, planów lub programów / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu
6/Qv/2015
inne polityki, strategie, plany lub programy / wszystkie UCHWAŁA NR VIII/91/VIII/2019 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 19 marca 2019r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu wraz z podsumowaniem
5/Rjb/2016
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
3/Rjb/2016
inne prognoza oddziaływania na środowisko / wszystkie Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu
2/Rjb/2016
inne projekt programu / wszystkie Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu
5/Mak1/2003
inne inne dokumenty / wszystkie Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko