Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8028
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/802/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Energetyczna.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/801/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 uchylająca uchwałę Nr XXVII/358/VII/2016 w sprawie nadania ulicy nazwy Do Spalarni.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/800/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Bolesława Prusa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/799/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Lange.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/798/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Dynowska.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/797/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Szalupowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/796/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Burtowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/795/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Cumownicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/794/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Poszwińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/793/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Cegłowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/792/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Wiencka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/791/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Romana Konkiewicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/790/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Elżbiety Zawackiej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/789/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Groszkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/788/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Pietruszkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/787/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Ogórkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/786/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Kabaczkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/785/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Jarmużowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/784/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Szpinakowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/783/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw: Szparagowa, Dyniowa, Brokułowa, Rzodkiewkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLVI/782/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLVI/781/VII/15/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 w sprawie przyjęcia Karty Samorządności

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLVI/780/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 04-04-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/779/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych (wyłącznie w odniesieniu do uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/777/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLV/776/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/775/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie skargi M.K na Dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLIV/774/VII/14/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej uchodźcom z Syrii i Iraku

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/773/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do sieci współpracy "Cities for Cyclists" ("Miasta dla Rowerzystów"), zorganizowanej w ramach działalności European Cyclists' Federation (Europejskiej Federacji Rowerzystów).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/772/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/771/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/770/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/769/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/768/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST S.A. za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLIV/767/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/766/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Pływalnia Miejska Atlantis z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/765/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/764/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/763/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/762/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie od Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 5, położonego przy ul. Sierakowskiej 2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/761/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Poznania projektu uchwały Rady Miasta w Poznaniu ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/760/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/759/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Jana III Sobieskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/758/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wolne Tory" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/757/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIV/756/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 14-03-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/755/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLIII/754/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/753/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie skargi J.A. na Prezydenta Miasta Poznania w związku ze sposobem rozpoznania skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/752/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie skargi W.U. na działalność Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/751/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/750/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie skargi A.S. na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/749/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie skargi T.Ż. na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/748/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2017 roku pani M. T., repatriantki z Kazachstanu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/747/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie osiedlenia w Poznaniu w 2017 roku pana M. T., repatrianta z Gruzji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/746/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/745/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Technikum nr 19, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 352.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-31

Uchwała Nr XLII/744/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie zamiaru likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Sportowymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-31

Uchwała Nr XLII/743/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie zamiaru likwidacji XXXII Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przy ul. Aleksandra Fredry 13.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/742/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/741/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/740/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Poznania do Związku Miast Polskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/738/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/737/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28-02-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta Poznania na okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/736/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/735/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr 2406P na czas realizacji inwestycji - budowy drogi dla rowerów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/734/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa systemu parkingów P&R - etap II", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/733/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla Działania 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/732/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie bonifikaty dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa od ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/731/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/730/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/729/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Aleksandra Studniarskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/728/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/727/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr I/2/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/726/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/725/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/724/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park nad Wartą" w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/723/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/722/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/721/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie skargi J. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/720/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie skargi M. W. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/719/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zgłoszonego ewentualnego zaniechania obowiązków przez Prezydenta Miasta Poznania w podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie interesu miasta oraz ochronę terenów miasta przeznaczonych na funkcje sportowo - rekreacyjne, w odniesieniu do Stadionu im. E. Szyca oraz byłego Stadionu Lekkoatletycznego Warty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/718/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/717/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/716/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/715/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/713/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/712/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr 2387P w ciągu ul. Grunwaldzkiej i 2507P w ciągu ul. Wołczyńskiej w Plewiskach, odcinkami dróg gminnych niezbędnymi dla realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20"oraz zabezpieczeniu powiązań transportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/711/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLI/709/VII/13/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie opracowania programów sektorowych związanych ze strategią rozwoju miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/706/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania wiaduktowi nazwy Antoninek im. Orląt Lwowskich

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/705/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nazwania ronda imieniem Obrońców Grodna 1939

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/704/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Kaprala Wojtka

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/703/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Bohaterów Akcji Bollwerk.

brak