Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7953
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/254/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie podatku od posiadania psów

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/253/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/252/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIX/251/5/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. STANOWISKO RMP w sprawie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIX/250/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 lutego 1992 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLVIII/249/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie zmiany lokalizacji Dziennego Domu Pomocy w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVIII/249a/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie odwołania delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVIII/248/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 stycznia 1992 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dokończenie wykonania rurociągu tłocznego ścieków pod rzeką Wartą i częściowe finansowanie cz. I etapu II budowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla m. Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/247/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie wniosku do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wspomożenie z budżetu państwa inwestycji Poznański Szybki Tramwaj

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/246/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Sprzętowo-Transportowego Budownictwa Komunalnego w Poznaniu celem jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/245/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Jeżyce w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/244/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie reorganizacji i przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/243/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego - Wilda w Poznaniu w celu jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/242/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Poznaniu, w celu jego prywatyzacji

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/241/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Sołacz

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/240/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Plewiska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/239/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Stare Winogrady

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLVI/238/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 stycznia 1992 r. w sprawie powołania Osiedla Umultowo

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLV/237/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLV/236/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez radnego Jerzego Babiaka funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej w Radzie Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLV/235/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 17 grudnia 1991 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami i rozdziałami w wydatkach budżetu miasta na 1991 rok

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/233/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 grudnia 1991 r. w sprawie nabycia na własność miasta Poznania gruntu położonego w Poznaniu, na Osiedlu Bolesława Chrobrego 121 pod szkołę

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/234/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie opłaty targowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/232/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/231/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIV/230/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/229/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków budżetowych nie znajdujących pokrycia w dochodach miasta.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/228/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. w sprawie zasad nabywania i zbywania przez Zarząd udziałów i akcji w imieniu miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIV/227/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 3 grudnia 1991 r. Stanowisko RMP w związku z próbą uniemożliwienia dalszego działania Radia "S" - Rada Miejska Poznania wyraża zdecydowane poparcie dla działalności tej rozgłośni.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/226/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie wychowania i roli miasta w tym zakresie

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLIII/225/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w spawie zakazu handlu okrężnego na ulicach: Dąbrowskiego i Głogowskiej wraz z niektórymi ulicami przyległymi

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/224/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w sprawie powołania Osiedla Smochowice

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/222/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLIII/221/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 listopada 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Serbskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/220/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. Stanowisko Rady Miejskiej Poznania w sprawie udziału budżetu państwa w kosztach utrzymania przedszkoli integracyjnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/219/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości przy ul. Jugosłowiańskiej - Taczanowskiego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/218/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie zmian w dochodach budżetu miasta na rok 1991

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/217/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/216/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie nazewnictwa miejskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/215/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. My Radni Rady Miejskiej Poznania, wybrani w pierwszych po wojnie demokratycznych wyborach postanowiliśmy uhonorować tych, którzy przyczynili się do tego, że Poznań pozostał Poznaniem.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/214/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 listopada 1991 r. w sprawie nabycia gruntu pod budowę szkoły podstawowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XLII/213/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 listopada 1991 r. w sprawie przejęcia na własność miasta gruntów Państwowego Funduszu Ziemi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLII/212/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 listopada 1991 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XLI/211/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 października 1991 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/210/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie zmiany składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/209/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/208/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Petera Mansfalda

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XL/207/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego remontów kapitalnych na rok 1991

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XL/207a/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 października 1991 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej Poznania ds. Gospodarki Gruntami Miejskimi

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIX/206/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 października 1991 r. w sprawie ustalenia składu obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/205/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Funduszu Ratowniczego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 1991

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Kórnik

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/201/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Swarzędz

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gminy Pobiedziska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz gmin: Czerwonak, Kaźmierz, Luboń, Tarnowo Podgórne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami w wydatkach budżetu miasta na 1991 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na 1991 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1991 r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 1991

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/195/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie utworzenia spółki "Camping Malta"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/194/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie uregulowania zobowiązań POSiR-u związanych z budową toru regatowego "Malta"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/193/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie gwarantowania kredytu dla PGO Naramowice w spłacie zobowiązań wobec WPEC-u w kwocie 16 mld zł

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVII/192/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 września 1991 r. w sprawie przekazania gruntu na rzecz Polsko-Francuskiej Wyższej Szkoły Telekomunikacyjnej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/191/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie wzniesienia pomnika i wystawienia tablicy pamiątkowej ofiarom funkcjonariuszy UB w Poznaniu, członkom Armii Krajowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXVI/190/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie inwestycji lokalnych z udziałem ludności

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/189/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie odwołania ławnika Ryszarda Konstantego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXVI/188/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 września 1991 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia w Poznaniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/187/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie dochodów i wydatków funduszu socjalnego wsi w 1991 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/186/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie wykupu na własność miasta Poznania zabudowań w Szczepankowie przy ul. Kobylepole z przeznaczeniem pod Ośrodek dla Bezdomnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXV/185/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 24 lipca 1991 r. w sprawie przekształcenia Komunalnego Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXV/184/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 lipca 1991 r. w sprawie trybu powoływania samorządów pomocniczych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/183/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 3/91 Zarządu Miasta Poznania z dnia 5.07.1991 r. wydanego w sprawie zakazu handlu okrężnego na ulicach Franciszka Ratajczaka i Niezłomnych oraz al. Karola Marcinkowskiego wraz z ulicami przyległymi.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXIV/182/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie przystąpienia Poznania do Sieci Zdrowych Miast

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/181/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/132/91 z dnia 19 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXIV/180/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie likwidacji Poznańskiego Biura Projektów Urbanistycznych oraz Miejskiego Biura Planowania Przestrzennego i utworzenia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXIV/179/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXII/177/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Poznańskiego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznego "Geopoz" w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXII/176/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie regulaminu Komisji Rewizyjnej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXXII/175/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 czerwca 1991 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji Finansowej Rady Miejskiej Poznania osoby spoza Rady

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXXI/174/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXX/173/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXX/172/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie ustanowienia "Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania i odznaczenia "Zasłużony dla Miasta Poznania".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXX/170/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie przewozu osób i bagażu taksówkami

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXX/169/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 czerwca 1991 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIX/168/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie upoważnienia Naczelnego Dyrektora Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich w Poznaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/167/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/166/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIX/165/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 1/91 Zarządu Miasta Poznania z dnia 15.05.1991 r. wydanego w sprawie zakazu handlu okrężnego na poboczach ulicy Droga Dębińska

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIX/164/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 28 maja 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/163/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie porozumień komunalnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/162/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w 1991 r. na zasadzie inkasa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXVIII/161/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie opłaty targowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVIII/160/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 14 maja 1991 r. w sprawie opracowania modelu samorządowej szkoły podstawowej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXVII/159/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 11 maja 1991 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i delegatur za rok 1990 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tego tytułu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/158/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Funduszu Ochrony Środowiska Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/157/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie komunalizacji przedsiębiorstw nie podlegających Prezydentowi Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXV/156/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 23 kwietnia 1991 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIV/155/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 kwietnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów kapitalnych na rok 1991 oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIV/154/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 kwietnia 1991 r. w sprawie podziału wydatków budżetu miasta na rozdziały oraz upoważnienia Zarządu Miasta do podejmowania niektórych czynności

brak