Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7953
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXIII/153/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 kwietnia 1991 r. w sprawie nieodpłatnego przekazywania mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu na rzecz niektórych gmin.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXIII/152/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 kwietnia 1991 r. w sprawie budżetu na rok 1991.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/151/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych twórców poznańskiego środowiska artystycznego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/150/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/149/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/148/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie nazewnictwa miejskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XXII/147/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej Poznania w skład komisji konkursowej na stanowiska dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/146/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie dróg rowerowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/145/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego "Podolany 2" i "Podolany 1"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/144/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego "Górczyn"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/143/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego Smochowice-Zachód", "Smochowice 1", "Smochowice 2", "Smochowice-Południe"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XXII/142/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 marca 1991 r. w sprawie samodzielności organizacyjno-finansowej przedszkoli.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/141/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Tymczasowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/140/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie komunalizacji mienia państwowego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XX/139/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 marca 1991 r. w sprawie zapewnienia ładu estetycznego na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/138/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie warunków prowadzenia handlu okrężnego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/137/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/136/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. o rozpisaniu uzupełniających wyborów ławników ludowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/135/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r.w sprawie powołania w miejsce Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Pomocy Społecznej - Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/134/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/133/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/129/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 20 lutego 1991 r. w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Weterynarii w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/132/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIX/131/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/130/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie podatku od posiadania psów

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/128/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie zwolnień i ulg w zakresie podatku od środków transportowych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/126/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej w Poznaniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz poszerzenia zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Poznań - Grunwald.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/125/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie przejęcia Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/124/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/123/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia poradni specjalistycznej pod nazwą: "Poznański Ośrodek Specjalistyczny"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/122/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie komunalizacji przedsiębiorstw nie podlegających Prezydentowi Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/121/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/120/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 stycznia 1991 r. w sprawie określenia zasad wypłacania i ustalania wysokości diet dla Przewodniczącego, wiceprzewodniczących, radnych Rady Miejskiej oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/119/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie oświadczenia wyrażającego zaniepokojenie Rady Miejskiej Poznania o bezskuteczności działań ze strony administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego w przedmiocie zapewnienia środków na uregulowanie zadłużeń finansowych za prace wykonane na Torze Regatowym "Malta" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVIII/118/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. jez. Maltańskiego wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVIII/117/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 stycznia 1991 r. w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Międzynarodowych Targów Poznańskich - spółki z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIX/127/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 lutego 1991 r. w sprawie stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/116/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania wyrażającego dezaprobatę do działań Izby Skarbowej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/115/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania dotyczącego obsady stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/114/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania dotyczącego dezaprobaty dla działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/113/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVII/112/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVII/111/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Polskich

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/110/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/83/90 dotyczącej wyboru ławników i członków kolegium do spraw wykroczeń

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVII/109/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 15 stycznia 1991 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Miejską Poznania dotyczącego wydarzeń na Litwie.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/108/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie nazewnictwa miejskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/107/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie udziału delegatów Rady Miejskiej Poznania w pracach Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/106/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii Rady Miejskiej Poznania nt. budżetu Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego na 1991 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/105/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie obsługi bankowej budżetu miejskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/104/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVI/103/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Poznania osoby spoza Rady.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/102/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie gospodarki budynkami administrowanymi przez MPGM.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/101/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i Sekretarza Redakcji oraz Redaktora Biblioteki "KRONIKI MIASTA POZNANIA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XVI/100/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/99/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów budżetowych na 1990 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/98/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie dzielnicy Poznań - Wilda na rok 1990.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/97/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie Delegatury Nowe Miasto na rok 1990.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/96/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na rok 1990.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XVI/95/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 grudnia 1990 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Poznania dotyczącego pomocy finansowej przy odnowie biologicznej wód rzeki Cybiny i Jeziora Maltańskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XV/94/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu Miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XV/93/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie dokooptowania do składów Komisji osób spoza Rady.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XV/92/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa "GEOPOZ"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XV/91/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XV/90/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Poznania do dokonania zmian w budżetach Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XV/89/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 grudnia 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na rok 1990.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/88/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 listopada 1990 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu na rok 1991.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/87/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 listopada 1990 r. w sprawie konieczności wyodrębnienia z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zakładu dla miasta Poznania i powołania do życia związku komunalnego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIV/86/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 listopada 1990 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/85/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do Federacji Miasta Zjednoczonych /Federation Mondiale des Cites Unies et Villes Jumelees/

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIV/84/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 listopada 1990 r. w sprawie dokooptowania do składów Komisji osób spoza Rady.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIII/83/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 października 1990 r. w sprawie wyboru ławników i członków kolegium do spraw wykroczeń

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIII/82/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 października 1990 r. w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej dot. realizacji dochodów własnych budżetu miasta za III kw. 1990 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIII/81/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 października 1990 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIII/80/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 października 1990 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji osób spoza Rady

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XIII/79/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 Października 1990 r. w sprawie Regulaminu Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIII/78/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 października 1990 r. w sprawie propozycji składów obwodowych komisji wyborczych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XI/77/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie wyboru radnych Rady Miejskiej do udziału w pracach Komisji ds. negocjacji stawek czynszowych za lokale użytkowe

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XI/76/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Wielkopolskich

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/75/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie zaproszenia Lecha Wałęsy Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" do Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XI/74/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/73/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XI/72/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/35/90 w sprawie opłaty targowej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/71/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie wystąpienia do Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie partycypacji tego Ministerstwa w kosztach modernizacji jeziora Maltańskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/70/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miasta Polskich.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/69/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/68/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/67/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie składu Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/66/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie "Kroniki Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/65/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji Kultury i Nauki osób spoza Rady.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/64/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie opinii dotyczącej wynagradzania nauczycieli.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/63/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie dotyczącej przejęcia przez samorząd Poznania jako zadania własnego gminy szkół podstawowych i przedszkoli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/62/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/61/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utylizacji śmieci.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/60/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji komunikacji zbiorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/59/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej zbadania niektórych spraw.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/58/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IX/57/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie Krajowego Sejmiku samorządowego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IX/56/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IX/55/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Miasta Poznania w 1990 roku.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/53/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie Biblioteki Ekologicznej

brak