Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8917
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/70/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miasta Polskich.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/69/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 października 1990 r. w sprawie konieczności aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/68/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/67/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie składu Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/66/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie "Kroniki Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/65/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie dokooptowania do składu Komisji Kultury i Nauki osób spoza Rady.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/64/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie opinii dotyczącej wynagradzania nauczycieli.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/63/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 września 1990 r. w sprawie dotyczącej przejęcia przez samorząd Poznania jako zadania własnego gminy szkół podstawowych i przedszkoli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/62/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/61/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat utylizacji śmieci.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR X/60/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji komunikacji zbiorowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/59/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej zbadania niektórych spraw.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR X/58/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 25 września 1990 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IX/57/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie Krajowego Sejmiku samorządowego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IX/56/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie nazewnictwa ulic Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IX/55/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA
Z DNIA 18 września 1990 r. w sprawie wynagrodzenia członków Zarządu, Sekretarza i Skarbnika Miasta Poznania w 1990 roku.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/53/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie Biblioteki Ekologicznej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/52/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie zaopatrzenia w wodę miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/51/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie pochowania w Poznaniu prochów Ignacego Jana Paderewskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VIII/50/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie zniesienia funkcji rzecznika prasowego Rady Miejskiej Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/49/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie likwidacji samorządu mieszkańców miasta Poznania w osiedlach, obwodach i domach

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/48/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VIII/47/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 5 września 1990 r. w sprawie przejęcia przez organy samorządu miasta Poznania zadań z zakresu administracji rządowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VIII/46/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 4 września 1990 r. w sprawie Komisji Inwentaryzacyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VII/45/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r.w sprawie zmiany obsady na stanowisku wojewody poznańskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VII/44/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie pomieszczeń dla radnych Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VII/43/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/42/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VII/41/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla i ulicy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/40/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie wyboru radnych Rady Miejskiej do udziału w pracach komisji ds. podziału telefonów na rzecz osób fizycznych i prawnych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VII/39/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia dot. pilnego opracowania i trybu konsultacji projektów aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gmin.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/38/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej Poznania oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/37/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie Komisji Nadzwyczajnej ds. zbadania działalności spółek, w których współudziałowcem jest Rada Miejska i jednostki jej podległe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VII/36/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/35/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie opłaty targowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/34/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru członka Rady Miejskiej Poznania do składu Komisji Konkursowej wybierającej dyrektora Wydziału Kultury i sportu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VI/33/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie stanowiska Rady odnośnie braku postępu prac nad reformą ochrony zdrowia w kraju.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR VI/32/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru delegata do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/31/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie określenia trybu powoływania do stałych komisji Rady Miejskiej Poznania członków spoza Rady.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/30/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie powołania sekretarza Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR VI/28/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 16 lipca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/27/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 30 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegatów do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR V/26/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie przekazania daru Sejmikowi Samorządowemu województwa poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/25/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR V/24/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 29 czerwca 1990 r. w sprawie podziału miasta na strefy oraz zasad określania stawek czynszowych za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/23/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie kuratorium poznańskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/22/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zwoływania sesji Rady Miejskiej Poznania w terminie przyspieszonym

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/21/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie powołania pełnomocników Rady ds. współpracy z dotychczasowymi dzielnicami.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/20/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej cen biletów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/19/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej ds. Mienia Komunalnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR IV/18/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR IV/17/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/16/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. Mienia Komunalnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/15/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia liczby i rodzaju stałych komisji Rady Miejskiej Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR III/14/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru 3 członków Zarządu nie będących zastępcami prezydenta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/13/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru zastępcy prezydenta miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/12a/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie przekazania pomieszczeń dla potrzeb radnych Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/12/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie określenia terminu i trybu wyboru zastępców prezydenta oraz pozostałych członków Zarządu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/11/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 8 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wielkości i struktury Zarządu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR II/10/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR II/9/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/8a/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustanowienia w Radzie Miejskiej Poznania rzecznika prasowego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/8/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego województwa poznańskiego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/7/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie powołania kierownika i zastępców kierownika Urzędu Stanu cywilnego Urzędu Miejskiego w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/6/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia terminu i trybu wyboru prezydenta miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/5/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/4/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie przyjęcia darowizny

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/3/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR I/2/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR I/1/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie tymczasowego Regulaminu Obrad Rady Miejskiej Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic i osiedli miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazwy projektowanego osiedla w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic i placów miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazewniczego uczczenia Generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii "Poznań".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazewniczego uczczenia Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic i osiedli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych osiedli i ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nadania nazw niektórych ulicom w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórych ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom w jednostkach osiedleńczych miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i obiektom komunikacyjnym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom.

brak