Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 8947
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic i osiedli miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazwy projektowanego osiedla w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic i placów miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

w sprawie nazw niektórych ulic miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazewniczego uczczenia Generała Tadeusza Kutrzeby, dowódcy Armii "Poznań".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazewniczego uczczenia Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych ulic i osiedli.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nazw niektórych osiedli i ulic.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

w sprawie nadania nazw niektórych ulicom w mieście Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórych ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom w jednostkach osiedleńczych miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i obiektom komunikacyjnym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom i osiedlom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom, parkom, mostom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw zespołom budowlanym w osiedlu Rataje.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie zmiany nazwy ulicy Pod Stokami na Aleję Armii "Poznań"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie zmiany nazwy ulicy Korzeniowej na ul. Jaworową.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw osiedlom w dzielnicach "Rataje" i "Winogrady".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom i placom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw nowym ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw nowym ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie zmiany nazwy ul. Artyleryjskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie nadania nazw ulicom.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

w sprawie przywrócenia niektórych historycznych nazw ulic oraz nadania nazw nowoprojektowanym ulicom i placom.

brak