Uchwała nr IX/48/85 z dnia 1985-09-26

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

w sprawie nazw ulic miasta Poznania.

Data podjęcia:

1985-09-26

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-02 08:11:39.0