Uchwała nr XX/65/81 z dnia 1981-09-29

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

w sprawie nazw niektórych ulic.

Data podjęcia:

1981-09-29

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu

Kategorie tematyczne:

  • NAZEWNICTWO ULIC

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-02 08:16:36.0