Uchwała nr CII/593/94 z dnia 1994-04-12

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CII/593/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 kwietnia 1994 r. w sprawie wysokości dotacji na wspieranie inicjatyw lokalnych samorządów osiedlowych

Data podjęcia:

1994-04-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA
  • JEDNOSTKI POMOCNICZE OSIEDLA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-04-12 00:00:00.0