Uchwała nr CIV/605/94 z dnia 1994-04-26

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CIV/605/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 26 kwietnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej miasta za rok 1993 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

Data podjęcia:

1994-04-26

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-04-26 00:00:00.0