Uchwała nr CV/606/94 z dnia 1994-05-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CV/606/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 maja 1994 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Poznań - Ławica oraz wyrażenia zgody na przeznaczenie w tym planie gruntów rolnych klasy IV, klasy V i klasy VI na cele budownictwa mieszkaniowego

Data podjęcia:

1994-05-10

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-05-10 00:00:00.0