Uchwała nr CV/608/94 z dnia 1994-05-10

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CV/608/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 10 maja 1994 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/456/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Data podjęcia:

1994-05-10

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-05-10 00:00:00.0