Uchwała nr CVI/613/94 z dnia 1994-05-14

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR CVI/613/94 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 maja 1994 r. w sprawie zaskarżenia Uchwały Nr 369/94 z dnia 15 kwietnia 1994 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w odniesieniu do Uchwały Nr CI/590/94 Rady Miejskiej Poznania z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie: Budżetu Miasta na rok 1994

Data podjęcia:

1994-05-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1994-05-14 00:00:00.0