Uchwała nr III/16/90 z dnia 1990-06-12

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR III/16/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 12 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej ds. Mienia Komunalnego

Data podjęcia:

1990-06-12

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1990-06-12 00:00:00.0