Uchwała nr IV/22/90 z dnia 1990-06-22

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR IV/22/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 22 czerwca 1990 r. w sprawie trybu zwoływania sesji Rady Miejskiej Poznania w terminie przyspieszonym

Data podjęcia:

1990-06-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1990-06-22 00:00:00.0