Uchwała nr LX/314/92 z dnia 1992-07-14

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LX/314/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 14 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/174/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 czerwca 1991 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu oraz zmiany uchwały Nr XLIV/231/91 z dnia 3 grudnia 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu.

Data podjęcia:

1992-07-14

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-01-16 12:16 - dodano uchwałę zmienioną (Aktualizacja)