Uchwała nr LXXXIX/509/93 z dnia 1993-09-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXIX/509/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 7 września 1993 r. w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania działki nr 67/1 o pow. 31 m2, z Obrębu Krzyżowniki ark. 17, położonej w Poznaniu, stanowiącej fragment ulicy Elbląskiej

Data podjęcia:

1993-09-07

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1993-09-07 00:00:00.0