Uchwała nr LXXXVII/479/93 z dnia 1993-07-13

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LXXXVII/479/93 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 13 lipca 1993 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Rady Miejskiej Poznania Nr LXXVII/404/93 z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie Budżetu Miasta na rok 1993 zmienionej Uchwałą Nr LXXX/429/93 Rady Miejskiej Poznania z dnia 11 maja 1993 r.

Data podjęcia:

1993-07-13

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • BUDŻET MIASTA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewelina Łupińska
ostatnia zmiana w dniu 2008-01-16 12:33 - wskazano uchwałę zmienioną (Aktualizacja)