Uchwała nr VII/38/90 z dnia 1990-07-27

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR VII/38/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 27 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miejskiej Poznania oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej.

Data podjęcia:

1990-07-27

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY

Dokumenty aktu prawnego

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1990-07-27 00:00:00.0