Uchwała nr XXXIV/181/91 z dnia 1991-07-09

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XXXIV/181/91 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 9 lipca 1991 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIX/132/91 z dnia 19 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

Data podjęcia:

1991-07-09

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • TRANSPORT

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1991-07-09 00:00:00.0