Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2002-2006

Liczba znalezionych uchwał: 1219
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1066/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uznania skargi pana Piotra Orzechowskiego na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIV/1065/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uznania skargi pana Kornela Novaka na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIV/1064/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 30 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1063/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1062/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1061/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1060/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmiany imienia Przedszkola Nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1059/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 oraz zmiany imienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1058/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 57 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1057/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 51 w Poznaniu, ul. K. Potockiej 38

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1056/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Specjalnego nr 99 w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1055/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1054/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie : zmiany uchwały w sprawie przyznawania i przekazywania przez Miasto Poznań stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1053/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Literackiej i Horacego w Poznaniu, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1052/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic L. Tołstoja i T. Boya-Żeleńskiego w Poznaniu, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1051/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Smochowice Południe" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

 
UCHWAŁA NR XCIII/1050/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Terenów w rejonie ulic: Opolskiej, Stefana Okrzei oraz cieku Górczynka" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1049/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Za Bramką i Wszystkich Świętych w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1048/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepankowo - rejon ul. Widawskiej" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1047/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czechosłowackiej, Przełęcz w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1046/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "FABIANOWO" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XCIII/1045/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Handlowy Franowo" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1044/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Darniowa" w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1043/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zieliniec" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCIII/1042/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA - z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCIII/1041/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1040/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Wielkopolskiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług z siedzibą w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1039/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Pani Marii Margarecie Kępińskiej Jakobsen.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1038/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1037/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCIII/1036/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/1035/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowego klina zieleni miasta Poznania -obszar C".

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/1034/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowego klina zieleni miasta Poznania -obszar B".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCII/1033/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowego klina zieleni miasta Poznania -obszar A".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCII/1032/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "REJON ULICY BIELNIKI" w Poznaniu.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCII/1031/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2005.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA XCI/1030/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 w sprawie niewyrażenia zgody na umieszczenie herbu Miasta Poznania w znaku towarowym Miejskiego Ośrodka Informacji Gospodarczej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR XCI/1029/IV/34/2006 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie organizacji w Poznaniu letniej Uniwersjady w 2011 roku

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XCI/1028/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/1027/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXIII/944/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu - na 2006 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/1026/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2006-01-01

UCHWAŁA NR XCI/1025/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad, trybu oraz organów uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/1024/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładów niepieniężnych do spółki Termy Maltańskie sp. z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XCI/1023/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIAz dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki "Targowiska" sp. z o.o.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR XCI/1022/IV/33/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie kontynuacji budowy lodowiska w Parku Kasprowicza w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XCI/1021/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Międzynarodowych Targów Poznańskich" - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XCI/1020/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy stadionie miejskim w rejonie ulic Ptasia, Bułgarska w Poznaniu.

uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/1019/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1018/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie skargi pana Tomasza Bilskiego na Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1017/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie skargi pani Karoliny Rychter na Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XC/1016/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006r., określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku, zarządzenia jego poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzeń, a także wprowadzenia przedmiotowych zwolnień.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1015/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu, ul. Tomickiego 16.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1014/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 26 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu, os. Czecha 59.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XC/1013/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku - zmieniająca uchwałę Nr XLVI/495/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XC/1012/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR XC/1011/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r. - w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Jana III Sobieskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1010/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku w sprawie przekazania AQUANET S.A. uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających z realizacji Projektu w ramach Programu ISPA 2000"Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2006-06-01

UCHWAŁA NR XC/1009/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku - w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Poznania i Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR XC/1008/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 r. - w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XC/1007/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 21 marca 2006 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/1006/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Rewitalizacjidla miasta Poznania - Etap pilotażowy - ŚRÓDKA"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXIX/1005/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006r. - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2006r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/1004/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/1003/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO Nr LXXXIX/1002/IV/32/2006 RADY MIASTA POZNANIAz dnia 7 marca 2006 r. podjęte w związku z sytuacją na Białorusi w przededniu wyborów prezydenckich

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/1001/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Park os. Oświecenia" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXXIX/1000/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 roku - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ŚRÓDMIEŚCIE POZNANIA CENTRUM 1 - FRAGMENT"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

- UCHWAŁA NR LXXXIX/999/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej przy alei Polskiej w Poznaniu.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXIX/998/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR LXXXVIII/997/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/996/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach przy ul. Dąbrowskiego 60

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/995/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak - Czapla" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

STANOWISKO NR LXXXVIII/994/IV/31/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie umożliwienia KKS "Lech Poznań" rozwoju i poprawy warunków uprawiania sportu kwalifikowanego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/993/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006r.
w sprawie likwidacji XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVIII/992/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2006r.w sprawie wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Specjalnego nr 99 w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu,ul. Sanatoryjna 2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXXXVIII/991/IV/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2006 r. w/s Strategii Akademickiej i Naukowej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVII/990/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r. - w sprawie: współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn.: Wstępne studium wykonalności dla "Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania", wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania z Funduszu Spójności oraz przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXXVII/989/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/988/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Narodowego Produktu Turystycznego "Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/987/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 roku
w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ŚRÓDMIEŚCIE POZNANIA CENTRUM 1 - FRAGMENT"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVII/986/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r. - w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/985/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Katowice

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVII/984/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR LXXXVII/983/IV/30/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie organizacji w Poznaniu Olimpiady Szachowej w 2010 roku

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/982/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Rady Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/981/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego Hipolita Cegielskiego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXVI/980/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UCHWAŁA NR LXXXVI/979/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 roku - w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców - z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR LXXXVI/978/IV/29/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zintensyfikowania działań kontrolnych punktów sprzedaży alkoholu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVI/977/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 roku - w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXXXVI/976/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ŁAZIENNA" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

UCHWAŁA NR LXXXVI/975/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2006 roku - w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie - ul. L. Idzikowskiego w Poznaniu, dokonania zmian i ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.

brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

STANOWISKO NR LXXXV/974/IV/28/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta do Zarządu Spółki " Port Lotniczy Poznań - Ławica spółka z.o.o."

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/973/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi Poznańskiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" na Prezydenta Miasta Poznania i Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/972/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie skargi pani Renaty Buczkowskiej na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/971/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie skarg pań Wiesławy i Magdaleny Eder na Prezydenta Miasta Poznania i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/970/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie uznania skargi pana Mieczysława Tchorzewskiego na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr LXXXV/969/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie uznania skargi pana Zygmunta Bogulskiego na Prezydenta Miasta Poznania za bezzasadną.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/968/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu przyległego do Hali Sportowej, stanowiącego część kompleksu Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 33.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR LXXXV/967/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie wniosków pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Poznania, dotyczącej zbadania realizacji uchwały Nr XLIX/610/III/2000 RMP z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części hali Sportowej wraz z przyległym terenem stanowiącym część kompleksu Hali Widowiskowo - Sportowej "ARENA" w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 33.

brak