Uchwała nr XCIX/1126/IV/2006 z dnia 2006-07-11

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR XCIX/1126/IV/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok.

Data podjęcia:

2006-07-11

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2006-08-02 10:29 - nowa uchwała ()