Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2006-2010

Liczba znalezionych uchwał: 1250
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XIX/150/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w/s zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Izbie Wytrzeźwień, dla której organem założycielskim jest Miasto Poznań

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIX/149/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XIX/148/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PARK NAD WARTĄ" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/147/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s osiedlenia w Poznaniu repatriantów i ich rodzin

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVIII/146/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s zasad i procedury aktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVIII/145/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s likwidacji I Liceum Profilowanego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVIII/144/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu, ul. Łozowa 77 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu, ul. Łozowa 77

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVIII/143/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Samotnej" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVIII/142/V/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Poznańskiego Ośrodka Specjlastycznego Usług Medycznych

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

stanowisko Nr XVIII/141/V/1/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. w/s ubiegania się przez Miasto Poznań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/140/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Grażyny Lebryk na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/139/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2007 rok

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/138/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 oraz rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Poznaniu, ul. Nieszawska 21

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/137/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s nadania imienia Szkole Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/136/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zmiany stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacjii

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/135/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/134/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/69/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/133/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s środków na wspieranie inicjatyw lokalnych jednostek pomocniczych Miasta i dofinansowanie wyłonionych w drodze konkursu zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze do realizacji w 2008 roku

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/132/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/131/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2011 projektu "Ecomobile", współfinansowanego z programu Civitas Plus w ramach VII Programu Ramowego Unii Europejskiej

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/130/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s powołania Zespołu ds. Opiniowania Kandydatów na Ławników sądów powszechnych w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/129/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zmiany uchwały Nr CII/1183/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 12 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/128/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Śródka" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XVI/127/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Klubowi Sportowemu "Posnania"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XVI/126/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Towarzystwu Bambrów Poznańskich

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/125/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/124/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XVI/123/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 r. w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 rok Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Jeżyce

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XV/122/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2007-06-01

Uchwała Nr XV/122/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/121/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie należności przysługujących radnym Rady Miasta Poznania z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XV/120/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do organizacji miedzynarodowej EUROPEAN CITIES MARKETING

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XV/119/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia "Raportu o stanie zabytków i założeń programu ochrony zabytków na terenie miasta Poznania"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/118/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/117/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XV/116/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek południowo-zachodni" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/115/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2007

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XV/114/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr XV/113/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2007 r. w/s nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania ojcu Janowi Wojciechowi Górze OP

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/112/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 r. sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pana Jerzego Kozaka na Dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/111/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 r. sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zbadania skargi pani Krystyny Młynarskiej na sprawowanie nadzoru przez Prezydenta Miasta Poznania nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie - Filia Nowe Miasto w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/110/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/109/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów a lata 2008-2010 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miasta Poznania w budżecie na 2007 rok.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/108/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r.w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 97 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/107/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 72 "Jarzębinowy Dworek" w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/106/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r.w/s likwidacji Przedszkola Nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/105/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r. w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/104/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r. sprawie likwidacji Przedszkola Nr 55 w Poznaniu, ul. Komandoria 5.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/103/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 3

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/102/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 20 w Poznaniu, ul. Główna 42.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/101/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 rokuw sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Nowe Miasto z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XIV/100/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschodni klin zieleni C" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA Nr XIII/99/V/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w/s udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta za rok 2006

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/98/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2007 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XII/97/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s wyrażenia zgody na realizację projektu "Asystent Pracodawcy - Centrum Usługowe"

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr XII/96/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s wyrażenia zgody na realizację projektu "Poznaję - Wiem - Działam"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/95/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s nadania Statutu Izbie Wytrzeźwień w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/94/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s nadania Statutu Żłobkowi Nr 1 "Krecik" z siedzibą w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/93/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s nadania Statutu Żłobkowwi Nr 2 "Kalinka" z siedzibą w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/92/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s nadania Statutu Żłobkowi Nr 3 "Czerwony Kapturek" z siedzibą w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/91/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s nadania Statutu Żłobkowi nr 4 "Miś Uszatek" z siedzibą w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/90/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/89/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. w/s zmiany uchwały w/s ustalenia na rok 2007 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/88/V/2007 z dnia 17 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/608/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2004 r. w/s warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/87/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego drugiej kadencji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/86/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę NR CIII/1201/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 26 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/85/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wynagradzania pracowników Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/84/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

UCHWAŁA NR XI/83/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/82/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/413/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy - L. Idzikowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/81/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2010 projektu "Profesjonalny pracownik socjalny", współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/80/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2011 projektu "Poznań stawia a zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu", współfinansowanego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR XI/79/V/2007 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 3 kwietnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację w latach 2008-2009 projektu "Wdrożenie systemu intensywnego nadzoru nad matką i noworodkiem w Szpitalu m. Franciszka Raszei w Poznaniu", współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr X/78/V/2007 w/s powołania Rady w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/77/V/2007 w/s powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/76/V/2007 w/s powołania Kapituły Nagrody Artystycznej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/75/V/2007 w/s powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr X/74/V/2007 w/s zmiany uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr X/73/V/2007 w/s zmiany uchwały Nr CI/1174/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2007 roik

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr X/72/V/2007 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szczepankowo-rejon ul. Widawskiej" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr X/71/V/2007 w/s zawiadomienia Skarbnika Miasta Poznania Pani Barbary Sajnaj o obowiązku złożeniaoświadczenia lustracyjnego

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr X/70/V/2007 w/s zawiadomienia Sekretarza Miasta Poznania Pana Piotra Kołodziejczyka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IX/69/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2007

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/68/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s zmiany uchwały Nr X/67/90 Rady Miejskiej Poznania z 26 września 1990 r. w sprawie składu Kolegium Redakcyjnego "Kroniki Miasta Poznania"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr IX/67/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Poznania" Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/66/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s zmiany uchwały Nr LXXXII/917/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 29 listopada 2005 r. w/s wyrażenia woli likwidacji XXXIII Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 21 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Poznaniu, ul. Nieszawska 21

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/65/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s nadania nazwy drodze wewnętrznej

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr IX/64/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s nadania nazw drogom wewnętrznym

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/63/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "LOTNISKO POZNAŃ - ŁAWICA i III RAMA KOMUNIKACYJNA odcinek północno-zachodni" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/62/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "III RAMA KOMUNIKACYJNA - węzeł Obornicka" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/61/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Janikowo 1" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IX/60/V/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VIII/59/V/2007 RMP z dnia 1 marca 2007 roku w/s Wieloletniego Progamu Inwestycyjnego Miasta Poznania na lata 2007 - 2011

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2007-03-01

Uchwała Nr VIII/58/V/2007 RMP z dnia 1 marca 2007 roku w/s zmiany uchwały Nr III/14/V/2006 RMP z dnia 5 grudnia 2006r. w/s ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2007-01-01

Uchwała nr VIII/57/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 1 marca 2007 r. w/s budżetu miasta Poznania na rok 2007.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VIII/56/V/2007 RMP z dnia 27 lutego 2007r. w/s rozwiązania Zespołu Szkół Mechaniki Precyzyjnej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 i włączenia szkół wchodzących dotychczas w skład tego zespołu do Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1 oraz wyrażenia woli likwidacji I Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu, ul. Jawornicka 1.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VII/55/V/2007 w/s zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2007 r.

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VII/54/V/2007 w/s zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2007

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VII/53/V/2007 w/s zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na rok 2007

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VII/52/V/2007 w/s wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach losowych w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 12 a

brak