Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2006-2010

Liczba znalezionych uchwał: 1250
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VII/51/V/2007 w/s utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VII/50/V/2007 w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 55 w Poznaniu, ul. Komandoria 5

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

uchwała Nr VII/49/V/2007 w/s ustalenia na rok 2007 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

uchwała Nr VII/48/V/2007 w/s utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, ze Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu, ul. Głuszyna 187 i Gimnazjum nr 30 im. Felicjana Sypniewskiego w Poznaniu, ul. Głuszyna 187

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

uchwała Nr VII/47/V/2007 w/s wyrażenia woli likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych Nr 2 im. Jarogniewa Drwęskiego w Poznaniu, ul. Łozowa 77

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/46/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VI/45/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VI/44/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VI/43/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Michałowo-Sowice" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr VI/42/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wschodni klin zieleni B" w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr VI/41/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ponowienia procedury planistycznej w niezbędnym zakresie dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "PÓŁNOCNO - ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - część B "Otoczenie Jeziora Strzeszyńskiego"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/40/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Krzywej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/39/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "ŁAWICA 2" W Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr VI/38/V/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "STARE ZOO" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/37/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 97 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/36/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 72 "Jarzębinowy Dworek" w Poznaniu, ul. Św. Antoniego 42

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/35/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 61 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/34/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s wyrażenia woli likwidacji Przedszkola Nr 11 w Poznaniu, ul. Krakowska 10

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/33/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s nadania imienia Przedszkolu Nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/32/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s nadania imienia Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2006-12-05

Uchwała Nr V/31/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/30/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s przyjęcia do realizacji zadania Powiatu Poznańskiego z zakresu pomocy społecznej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/29/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s zmiany uchwały RMP w/s zasad i procedury aktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Poznania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/28/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007 r. w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy oraz w/s zmiany uchwały nr LXXVII/836/IV/2005 RMP z dnia 13 września 2005r. w/s stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność Miasta Poznania z mocy ustawy

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr V/27/V/2007 RMP z dnia 9 stycznia 2007r. w/s wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Poznań 3 w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IV/26/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2007-01-01

Uchwała Nr IV/25/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IV/24/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 24 października 2006 r. Nr CVI/1217/IV/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "RATAJE-PARK" w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IV/23/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006 r. Nr CV/1207/IV/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo", część Dolina Warty - B w Poznaniu

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

Uchwała Nr IV/22/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 10 października 2006 r. Nr CV/1204/IV/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo", część Dolina Warty - A w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/21/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2007 rok

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/20/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji d/s Wyborów Osiedlowych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/19/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/18/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rzecz Międzynarodowej Federacji Sportu Studenckiego (FISU), w związku z organizacją w Poznaniu Letniej Uniwersjady w 2011 roku

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/17/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2007-01-01

Uchwała Nr IV/16/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2008-01-01

Uchwała Nr IV/15/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zaliczenia ulic w miescie Poznaniu do kategorii dróg gminnych

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/14/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr III/13/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR III/12/V/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2006 r. z dnia 5 grudnia 2006 r.prawie wstąpienia pana Andrzeja Mariana Bielerzewskiego na miejsce radnego Ryszarda Grobelnego w okręgu wyborczym nr IV

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

RADY MIASTA POZNANIA Nr III/11/V/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wstąpienia pana Jana Jakuba Chudobieckiego na miejsce radnego Tomasza Jerzego Kaysera w okręgu wyborczym nr III

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uchwała Nr II/10/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s zmiany Uchwały RMP w/s trybu i przygotowania i uchwalania budżetu Miasta Poznania oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uchwała Nr II/9/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uchwała Nr II/8/V/2006 RMP z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

uchwała Nr II/7/V/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s wyboru Sekretarzy Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

uchwała Nr II/5/V/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2006

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

uchwała nr II/4/V/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XCIII/1063/IV/2006 RMP z dnia 16 maja 2006r. w/s określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2006

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

uchwała nr II/3/V/2006 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania pana Tomasza Jerzego Kaysera w okręgu wyborczym nr III

brak
brak zdefiniowanej daty wejścia w życie

uchwała Nr II/2/V/2006 RMP z dnia 5 grudnia 2006 roku w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Miasta Poznania pana Ryszarda Grobelnego w okręgu wyborczym nr IV

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/1/V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 27 listopada 2006 r. w/s stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

brak