Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Znajdź uchwały

Kadencja Rady Miasta

2014-2018

Liczba znalezionych uchwał: 1418
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr V/18/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20-01-2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Złotowskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/17/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powierzenia reprezentowania Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/16/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/15/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/14/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2015 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/13/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/12/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 zmieniająca uchwałę Nr LXXVII/1161/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/11/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/10/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2014.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr IV/9/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/7/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/6/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr II/5/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Poznania oraz określenia przedmiotu i zakresu ich działania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2015-01-01

Uchwała Nr II/4/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 09-12-2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/3/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Sekretarzy Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/2/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 03-12-2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr I/1/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28-11-2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Poznania

brak