Uchwała nr LXXIV/1402/VII/18/2018 z dnia 2018-10-16

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Stanowisko Nr LXXIV/1402/VII/18/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16-10-2018 w sprawie podjęte w 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II.

Data podjęcia:

2018-10-16

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-16 00:00:00.0