Uchwała nr LVI/287/92 z dnia 1992-05-19

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

UCHWAŁA NR LVI/287/92 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 19 maja 1992 r. w sprawie obowiązku właścicieli oraz zarządców nieruchomości z terenu miasta Poznania dotyczącego usuwania nieczystości.

Data podjęcia:

1992-05-19

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 1992-05-19 00:00:00.0