Uchwała nr LVI/860/VI/2013 z dnia 2013-09-24

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/860/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 24-09-2013 zmieniająca uchwałę Nr I/4/VI/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

Data podjęcia:

2013-09-24

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zmienia uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • KOMISJE RADY
  • KONTROLE KOMISJI

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz - VII okręg wyborczy - Piątkowo-Podolany

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2013-09-24 00:00:00.0